PŘEKLADY A TLUMOČENÍ NJ

JINDRA BRYCHTOVÁ - SOUDNÍ TLUMOČNÍK NJ

Tel.: 777 00 65 35 skype: brychtova_j mail: brychtova@quick.cz

Kancelář: Točník 65, Klatovy

Mezi mnohdy nepostradatelné služby v dnešním globálním pojetí světa patří bezesporu překladatelské a tlumočnické činnosti. Zde na této strránce máte možnost získat základní informace a přehled o službách, které v tomto oboru nabízím.

Německému jazyku se věnuji již velmi dlouho. Učila jsem se mu již na základní a střední škole, v porevoluční době jsem svoje znalosti uplatnila a rozšířila ve firmách se zahraniční účastí. Získala jsem praxi v mnoha oborech a logickým důsledkem pak bylo absolvování pro výkon mojí současné činnosti soudníh tlumočníka potřebných zkoušek. V roce 2002 jsem byla jmenována rozhodnutím Krajského soudu v Plzni soudním tlumočníkem.

Široká veřejnost často tápe, k čemu je soudní tlumočník dobrý, dokonce i úřady dávají někdy mylné informace. Proto krátký exkurz:

Překlady jsou písemně provedené převody písemností z jednoho jazyka do druhého. Ve většině případů si vystačíte s prostým, neověřeným překladem - prostě jen potřebujete vědět, co v listině druhého jazyka je uvedeno. Jiný případ je, když tento přeložený dokument potřebujete pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, policejních orgánů a dalších. Stát z důvodu zaručení nezbytné úrovně překladu zavedl institut soudního tlumočníka, který musí být na dostatečné výši, aby listinu přeložil obsahově i gramaticky správně. Po prokázání potřebného vzdělání je jmenován a překlady pro tyto účely opatřuje razítkem se státním znakem uprostřed, s uvedením jeho jména a jazyka či jazyků, do a z kterých je oprávněn překládat a tlumočit. Je-li tedy po Vás požadován ověřený překlad, znamená to, že jej musí provést právě jeden ze soudem jmenovaných tlumočníků. Jiné označení bývá také např. překlad s kulatým razítkem, soudní překlad atd.

Tlumočení je zase převod obsahu z jednoho jazyka do druhého, ale ústně. Nejčastěji takového tlumočníka uslyšíte třeba v televizi - když tlumočí projev cizím jazykem hovořící osoby. Osobně ho budete potřebovat tehdy, jestli Vaším protějškem - partnerem bude cizím jazykem hovořící člověk a vy tento jazyk nebudete ovládat. Služby soudního tlumočníka jsou vyžadovány zase nejvíce u soudů, policie, ale také u firemních jednání, valných hromad, obchodních schůzek atd. Tam, kde je ze zákona předepsána přítomnost soudního tlumočníka, budete zase vybírat z okruhu těchto osob. Kdy je soudní tlumočník u tlumočení potřebný, Vám sdělí příslušný orgán, který jej vyžaduje.

Mojí specializací jsou především překlady a tlumočení v oblasti práva, ekonomie, strojírenství, stavebnictví a průmysl všeobecně. Všeobecná konverzační témata jsou samozřejmým základem.

Ceny za překlady a tlumočení se počítají za každou započatou hodinu a započatou normostranu. Jedna normostrana je podle Zákona o soudních znalcích a tlumočnících 1800 úhozů včetně mezer (dříve 30 řádků po 60 úhozech).

překlad z NJ do ČJ 1 normostrana 320,- Kč (420,- ověřený)
překlad z ČJ do NJ 1 normostrana 350,- Kč (450,- ověřený)
tlumočení standardní 1 hodina 300,- Kč
tlumočení simultánní 1 hodina 550,- Kč
tlumočení soudní 1 hodina 400,- Kč
doba strávená na cestě 1 hodina 200,- Kč
příplatek za špatně čitelný či velmi odborný text 5-50%
příplatek za expresní provedení 25%
příplatek za překlad či tlumočení o víkendu a svátcích 50%

Na Váš dotaz mohu samozřejmě upřesnit, z čeho se cena v daný okamžik bude či může skládat. Prosím ale, nemám skleněnou kouli a po telefonu Vám opravdu nemohu říci, kolik bude stát překlad. Zejména je-li v tištěné podobě, může mít proměnlivou velikost písma a tím je významně ovlivněn počet úhozů. Mohu Vám garantovat cenu za hodinu/stranu, ale ne za celek.

Ceny neobsahují případně vyžádané kopie originálů, v případě tlumočení dopravu na místo, náklady na ubytování, u celodenních akcí je třeba dohodnout i podmínky stravování.

NEZAPOMEŇTE!

U ověřených překladů je nutno spojit překlad s listinou, která je překládána. Zpravidla je to tedy originál, pokud si chcete tento originál (vysvědčení, rodný či oddací list atd.) uchovat pro další pozdější užití, je třeba nejdříve nechat zhotovit ověřený opis/kopii. U cizojazyčných dokumentů jednoznačně doporučuji využít služby notářů, předem se informujte, zda notář ověřený opis z daného jazyka provede. Matriky a Městské úřady tyto kopie z cizích jazyků dělat nemohou!

Informujte se na úřadě pečlivě, zda pro daný úkon potřebujete mít originál opatřený apostilou či nikoliv. Ušetříte si tím čas a běhání. Apostila je vyšší legalizace - jednoduše řečeno, nadřízený orgán potvrdí, že ten, kdo listinu vydal a podepsal, ji vydat a podepsat směl. Zcela určitě ji budete potřebovat např. u listin ze SRN pro zápis do státních registrů (trestní rejstřík pro zápis do našeho OR, rodný list pro naši matriku pro vystavení českého rodného listu a další). Potřebovat ji nebudete u listin z Rakouska, se kterým máme dohodu o uznávání těchto listin. Podrobné informace Vám sdělí soud nebo Ministerstvo zahraničí, relevantní informaci by Vám měly poskytnout i právě ty orgány a instituce, které je budou vyžadovat.

A na závěr - hledáte tlumočníka či překladatele z jiného jazyka? Všechny najdete na webových stránkách www.justice.cz , přehledně rozdělené podle jednotlivých jazyků, krajů a s uvedenými kontakty a obcí/městem, kde je najdete.

Těším se na Vaše dotazy, ráda vysvětlím vše, co Vám nebude jasné. Mým cílem je vždy spokojený zákazník, přeji Vám při výběru toho pravého tlumočníka šťastnou ruku!Řekli o nás klienti...
  • Pavel Novotný
  • Prometal Maschining s.r.o.

Jsem s firmou Jiva Klatovy velmi spokojen. Práce na projektu byla rychlá a výsledek bezchybný...


  • Michal Tučný
  • TVD - Technická výroba a.s.

Jen další takoví spolupracovníci. Těším se na další zakázky...


 
 
 
(c) 2009 Jiva Klatovy | Tvorba www stránek iNAK.CZ s.r.o.